Declaratii de avere si interese

2023

Documente Iunie 2023

Istrate Ion
Ghinet Cristina
Stanica D. Dorin-Mirel
Ghilencia I. Mihail-Laurentiu

Intrare mandat Mai 2023

Barica Gheorghe

Ieșire mandat Mai 2023

Richiteanu I. Iulian

Documente Mai 2023

Raceanu C. Marian-Liviu
2022

Intrare mandat Mai 2022

Richiteanu I. Iulian
Raceanu C. Marian-Liviu

Intrare mandat Februarie 2022

Ghinet C. Cristina
Istrate I. Ion
Rosiu Gheorghe
Stanica D. Dorin-Mirel
Ghilencia I. Mihail-Laurentiu

Ieșire mandat Februarie 2022

Goncearu O. Horia-Radu
2021

Intrare mandat August 2021

Ghilencia Mihail Laurentiu

Ieșire mandat August 2021

Documente Iulie 2021

Goncearu Horia Radu
Goncearu Horia Radu
Goncearu Horia Radu
Istrate Ion
Raceanu Liviu

Intrare mandat Iulie 2021

Richiteanu Iulian

Documente Martie 2021

Adresa ANI

Documente Ianuarie 2021

Răceanu Liviu
2020

Documente Martie 2020

Dovada primire declaratii

Intrare mandat Ianuarie 2020

Goncearu Horia-Radu
Preşedinte Consiliu de Adminstraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Richiţeanu Iulian
Ghiţă Marius
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Istrate Ion
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Roșiu Gheorghe
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
2019

Intrare mandat Ianuarie 2019

Ghiţă Marius
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Istrate Ion
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Stănică Dorin Mirel
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Roșiu Gheorghe
Membru Consiliu de Administraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Goncearu Horia-Radu
Preşedinte Consiliu de Adminstraţie
Declarație de avere | Declarație de interese
Richiţeanu Iulian
Răceanu Liviu
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.