Termo Calor Confort avertizează! Cum vă puteți trezi cu executarea silită la ușă!

Având în vedere dispozițiile art.42 alin. (6^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată, sens în care, ,,Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu”, obligația stabilită în baza relațiilor contractuale care nu este dusă la îndeplinire de bunăvoie de debitor, se face prin executare silită.

Procedura obținerii încuviințării executării silite, fără acționarea în instanță a debitorilor , este în vigoare începând cu 23 noiembrie 2016, prin modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.

O altă modificare semnificativă, constă în reducerea perioadei în care utilizatorii/ consumatorii pot achita contravaloarea serviciilor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și pentru apă caldă de consum. Astfel, data scadentă înscrisă pe factură este de 15 zile calendaristice de la emitere și nu de la primire, sens în care, „utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadență privind plata facturii se ia in calcul începând cu data emiterii facturii.”

Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile de întârziere, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, furnizorul are dreptul sa solicite recuperarea debitelor prin executarea silită.

Executarea silită începe la cererea creditorului, cerere transmisă executorului judecătoresc iar acesta din urmă trebuie să solicite încuviințarea executării silite instanței de judecată. Învestirea titlurilor executorii cu formulă executorie permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea, să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviintarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul tarii.

Pentru aceste considerente, în vederea derulării în bune condiții a relaţiilor contractuale existente între furnizor şi utilizator/ consumator, subscrisa TERMO CALOR CONFORT SA solicită să se întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor sumelor datorate, să se procedeze la îndeplinirea întocmai a obligatiilor contractuale asumate.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.