Legislație

HG nr. 882/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate

Vizualizare


Ordinul Președintelui ANRSC nr. 66/28.02.2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

Vizualizare


HG nr. 745/11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Vizualizare


Ordin MAI nr. 124/05.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

Vizualizare


HCL Piteşti nr. 54/30.08.2012 privind majorarea participării municipiului Pitesti la capitalul social al S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Hotărâre AGA nr. 5/24.04.2013 cu privire la fixarea numărului membrilor Consiliului de Administraţie şi alegerea acestora la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru mandatul 2013-2017

Vizualizare


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.