Şedinţe AGA

Hotarârea AGA nr. 6/10.09.2020 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I anul 2020

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 10.09.2020

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 1/21.05.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2020

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 2/21.05.2020 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2019

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 3/21.05.2020 cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.000.000 (treimilioane) RON contractata de la Libra Internet Bank S.A. de TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 4/21.05.2020 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii între TERMO CALOR CONFORT S.A. și A.D.I. TERMOSERV Argeș pe o perioadă de 5 ani începand cu data de 13.09.2020

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 5/21.05.2020 cu privire la modificarea indemnizației fixă lunară pentru administratorilor TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 21.05.2020

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 7/24.09.2019 cu privire la aprobarea unei scrisorii de garanţie bancară pentru anul 2019-2020 de la LIBRA INTERNET BANK SA

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 6/24.09.2019 cu privire la numirea salariaților TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru exercitarea activității de control financiar preventiv la nivelul societății

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 5/24.09.2019 cu privire la aprobarea alegerii auditorului financiar la TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 4/24.09.2019 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I anul 2019

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 24.09.2019

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 3/21.05.2019 cu privire la cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.000.000 (treimilioane) RON contractata de la Libra Internet Bank S.A. de TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 2/21.05.2019 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2018

Vizualizare


Hotarârea AGA nr. 1/21.05.2019 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2019

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 21.05.2019

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 6 / 25.09.2018 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare ale Termo Calor Confort S.A. pe semestrul I anul 2018

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 25.09.2018

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 5 / 12.06.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la Contractul de mandat al administratorilor Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 12.06.2018

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 4 / 17.05.2018 cu privire la prelungirea termenului de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari annexă la Contractual de mandat

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 3 / 17.05.2018 cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 3 milioane RON contracatată de la Libra Internet Bank S.A. de S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 2 / 17.05.2018 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2017

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 17.05.2018

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 2 / 19.03.2018 cu privire la aprobarea unei scrisori de garanție bancară pentru anul 2018 de la LIBRA INTERNET BANK S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 09.02.2018

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 1 / 07.02.2018 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2018

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 03.01.2018

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 11/23.11.2017 cu privire la numirea membrilor în Consiliu de administrație pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 23.11.2017

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 23.11.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 10/30.10.2017 cu privire la îndreptarea erorii materiale din Hot. AGA nr. 7 / 11.07.2017

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 30.10.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 9/12.09.2017 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe semestrul I anul 2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 8/12.09.2017 cu privire la avizarea Profilului Consiliului de Administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație precum și a Matricei consiliului la S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 12.09.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 7/11.07.2017 cu privire la declanșarea procedurii de selecție administratori pentru S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 6/11.07.2017 cu privire la aprobarea unui contract de linie de credit între Libra Internet Bank și S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 11.07.2017

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 23.05.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 5/23.05.2017 cu privire la aprobarea aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2016

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 14.03.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 3/14.03.2017 cu privire la aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 4/14.03.2017 cu privire la declanșarea procedurii de selecție administratori și prelungirea mandatului pentru membrii consiliului de administrație

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 18.01.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 1/18.01.2017 cu privire la aprobarea unei scrisori de garanție bancară pentru anul 2017 de la LIBRA INTERNET BANK SA

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 2/18.01.2017 cu privire la aprobarea cheltuielilor totale pe luna ianuarie 2017

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 08.11.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 14/08.11.2016 cu privire la numirea unor membri în consiliul de administrație la S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 13.09.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 14/13.09.2016 cu privire la aprobarea unui contract de linie de credit între Libra Internet Bank S.A. și S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 30.08.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 13/30.08.2016 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe semestrul I anul 2016

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 17.08.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 10/17.08.2016 cu privire la numirea membrilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 11/17.08.2016 cu privire la aprobarea începerii procedurii de contactare a unei linii de credit de către S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 12/17.08.2016 cu privire la aprobarea alegerii auditorului financiar la S.C. Termo Calor Confort S.A.

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 11.05.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 9/11.07.2016 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 28.01.2016 și Hotărârea nr. 1/28.01.2016 cu privire la aprobarea Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 18.02.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 2/18.02.2016 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 10.05.2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 3/10.05.2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 4/10.05.2016 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 5/10.05.2016 cu privire la aprobarea declarării tuturor PT/CT ca puncte de lucru

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 6/10.05.2016 cu privire la numirea unui membru în AGA

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 7/10.05.2016 cu privire la numirea unui membru în AGA

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 8/10.05.2016 cu privire la numirea unui membru în AGA

Vizualizare


Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 2/06.05.2015 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de administrație pe perioada 08.05.2015 - 30.04.2017

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 3/06.05.2015 cu privire la aprobarea de puncte de lucru a unor puncte termice din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 4/26.05.2015 :

Hotărârea AGA nr. 5/26.05.2015 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de administrație pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 01.06.2015

Vizualizare


Convocatorul ședinței din data de 27.08.2015

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 6/27.08.2015 cu privire la prelungirea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 01.10.2015

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 7/27.08.2015 cu privire la aprobarea alegerii auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 8/30.09.2015 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I anul 2015

Vizualizare


Ședința AGA din 11.09.2014 :

 • Convocator
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.5 / 11.09.2014 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de benituri și cheltuieli pe anul 2014.
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.6 / 11.09.2014 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Termo Calor Confort S.A. pe sem. I anul 2014
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.7 / 11.09.2014 cu privire la încetarea calității de acționar a Comunei Bascov, reprezentată prin Consiliul Local Bascov, în cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.8 / 11.09.2014 cu privire la numjrea unui membru în Consiuliu de administrație pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 09.11.2014
 • Vizualizare


Hotărârea AGA nr. 1/20.02.2014 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014

Vizualizare


Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014

Conform OMFP nr. 2032/2013 se publică doar anexa 1, coloana propunere an curent

Vizualizare


Ședința AGA din 08.05.2014 :

 • Convocator
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.2 / 08.05.2014 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2013
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.3 / 08.05.2014 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de administrație pe o perioada de 6 luni începînd cu data de 08.05.2014
 • Vizualizare


 • Hotărârea nr.4 / 08.05.2014 cu privire la aprobarea alegerea auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
 • Vizualizare


 • Raport asupra activității de administrare aferent anului 2013
 • Vizualizare


Şedinţa ordinară AGA din 27.05.2013

Vizualizare


Şedinţa ordinară AGA din 10.06.2013

Vizualizare


Şedinţa extraordinară AGA din 22.08.2013

Vizualizare


Şedinţa ordinară AGA din 10.09.2013

Vizualizare


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.